Eğitim Komitesi
04 Kasım 2021

 

 

 

SIRA NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

SORUMLULUK VE YETKİ ALANI

1


Radyoloji Uzmanı

Başkan

Toplantı koordinatörlüğü ve ekip başkanlığı

2

Op.Dr. Mesut YEŞİLOVA

Başhekim Yardımcısı

Üye

Hasta, hasta yakını ve çalışan bazında eğitim ihtiyacının belirlenmesi

Hekim Uyum Eğitimi

3

Ömer ERCAN

İdari ve Mali İş. Müd.Yard.

Üye

Kullanılması özel teknik-teçhizat uzmanlık gerektiren cihazları kullanacak kişilere eğitim verilmesini sağlamak

4

Zehra DAĞTEPE

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Hastalara yönelik eğitimler

Çalışanlara Uyum eğitimi

5

 

Hemşire

Üye

Hastalara yönelik eğitimler

Çalışanlara Uyum eğitimi

6

Şerife ERGİN

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Sağlıkta kalite standartları eğitimleri

7

 

Eğitim Hemşiresi

Üye

Hizmet içi eğitim-uyum eğitimlerinin planlanması organizasyonu,eğitimleri yapması ve yapılmasının sağlanması.

8

Zehra TEZCAN

Eğitim Hemşiresi

Üye

Hizmet içi eğitim-uyum eğitimlerinin planlanması organizasyonu,eğitimleri yapması ve yapılmasının sağlanması

9

Elif Gizem KARA

Sosyal Hizmet Uzmanı

Üye

Hizmet içi eğitim(Kişisel Gelişim Eğitimleri)

10

Belma AKÇA

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye

Hizmet içi eğitim(Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi)

11

 

Kalite Hemşiresi

Üye

Sağlıkta kalite standartları eğitimleri

 12 Ahmet ÖRS Teknisyen Yardımcısı Üye Tıbbi Cihaz Eğitimlerinin Takibi