YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM
18 Mart 2022

    YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemiz 1. seviyedir. Ünitemizde; 6 küvöz, 1 transport küvöz, 2 hasta başı monitörü, ikisi yoğun olmak üzere 4 fototerapi cihazı,
5 infüzyon pompası,  sağlık personeli ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ile hizmet verilmektedir. Ünitemiz bebeklerin, sağlık çalışanları tarafından sürekli gözetim ve izlenmesine uygun olarak düzenlenmiştir