Sağlık Kurulu Birimi
22 Şubat 2022

SAĞLIK KURULU RAPORU İLK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Raporun Cinsi

İlk Başv. İçin Gerekli Belgeler

Muayene Bilgileri

Teslim Şekli

Dereceli Özür ve Evde Bakım Yard.+ Bakım Evinde Kalmak İçin Vs.

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi, Dilekçe

İlgili Birimlerde Muayene, Sağlık Kurulu

Elden

Yaş Tespiti

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi, Mahkeme Yazısı

İlgili Birimlerde Muayene, Sağlık Kurulu

Posta

2022 Say.Kanun ( Maaş )

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi ve Sosyal Yrd. Ve Dayanışma Vakfı nın Yazısı

İlgili Birimlerde Muayene, Sağlık Kurulu

Posta

Vergi İndirimi

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi ve Vergi Dairesinin Yazısı

İlgili Birimlerde Muayene, Sağlık Kurulu

Posta

Silah Ruhsatı

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi, Sabıka Kaydı, Dilekçe (ücretli)

7 Poliklinik Muayenesi, Sağlık Kurulu (Dâhiliye - Nöroloji - KBB - Ortopedi - Psikiyatri – Göz- Genel Cerrah)

Elden

Özel Güvenlik Görevlisi

(Silahlı-Silahsız ) Ücretli

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi, Sabıka kaydı Dilekçe (ücretli)

7 Poliklinik Muayenesi, Sağlık Kurulu (Dâhiliye - Nöroloji - KBB - Ortopedi - Psikiyatri - Göz – Genel Cerrah)

Elden

Durum Bildirir(Huzur Evinde Kalmak İçin+Refakatçi İzni İçin Vs.) Ücretli

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi, Dilekçe

7 Poliklinik Muayenesi, Sağlık Kurulu (Dâhiliye - Nöroloji - KBB - Psikiyatri - Göz - Genel Cerrahi - FTR)

Elden

Vesayet Raporu

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi, Mahkeme Yazısı

6 Poliklinik Muayenesi, Sağlık Kurulu (Dâhiliye - Nöroloji - KBB - Psikiyatri - Göz - Genel Cerrahi)

Posta

İstirahat Raporu

1 Adet Fotoğraf, SGK Müdürlüğünün Yazısı

İlgili Dal Uzmanı Muayenesi, Sağlık Kurulu Doktorları

 

Elden

Sağlam Raporu ( işe girmek için- Üniversite Kaydı için- Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışmak için Vs.)

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi, Dilekçe (ücretli)

7 Poliklinik Muayenesi, Sağlık Kurulu (Dâhiliye - Nöroloji - KBB - Ortopedi - Psikiyatri – Göz- Genel Cerrah)

Elden

Malzeme Alım Raporu

1 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi,

İlgili Dal Uzmanı Muayenesi, Sağlık Kurulu Doktorları

Elden1.HastanemizSağlık Kurulu hafta içi Salı ve Perşembe günleri saat 15.00 de toplanmaktadır.

2.SağlıkKurulu Başvuruları haftanın Salı ve Perşembe günleri saat 08.00 de kabuledilecektir.
3.İstenilen rapor mevzuatına ve hastalığa göre tetkik ve tahliller değişmektedir. 
4.Raporları en geç 20 iş günü içerisinde teslim edilir.

5.T.S.K.Raporlarıhastanemizde verilmemektedir. 

Yukarıdayazılı bilgiler dışında tereddüt oluşan durumlarda telefon ile bilgialınabilir. 

SağlıkKurulu İrtibat Telefonu: 0 (324) 241 48 00 (Dâhili:42 54- 42 57 )