Tesis Güvenliği
04 Kasım 2021

 

 

SIRA NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

SORUMLULUK VE YETKİ ALANI

 

1

Op.Dr. Mesut YEŞİLOVA

Başhekim Yardımcısı

Başkan

Toplantı koordinatörlüğü ve ekip başkanlığı

Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması

 

2

Mesut AKDEMİR

İdari ve Mali İş. Müdür Yard.

Üye

Tıbbi cihazların bakım ayar ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonların yapılmasının sağlanması

Çevre düzenlenmesinin yapılması

Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

3

Ömer ERCAN

İdari ve Mali İş. Müdür Yard.

Üye

Tıbbi cihazların bakım ayar ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonların yapılmasının sağlanması

Çevre düzenlenmesinin yapılması

Tesis kaynaklı düşmelerin engellenmesine yönelik düzenlemeler

4

Zehra DAĞTEPE

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

5

 

Hemşire

Üye

Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

6

Şerife ERGİN

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Bina turunun organizasyonu

Bina turundan elde edilen verilerin değerlendirilmesi

Toplantı Organizasyonu

Toplantı kararlarının takibi ve gerekli eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

7

Alparslan YALMAN

Makine Mühendisi

Üye

Havalandırma sistemi kontrolü,elektrik sisteminin güvenli kullanımı, asansör ve su depoları kontrolü sağlanması

Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması

8

Eren YILDIRIM

Sivil Sav.Birim Sorumlusu

Üye

Acil durum afet yönetimi çalışmalarının yürütülmesi

9

Belma AKÇA

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye

Tehlikeli maddelerin yönetimi

10

 

Teknisyen

Üye

Havalandırma sistemi kontrolü,elektrik sisteminin güvenli kullanımı, asansör ve su depoları kontrolü sağlanması

Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması

11

Halil GÜNER

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Üye

Tıbbi cihazların bakım ayar ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonların yapılmasının sağlanması

12

Ahmet ÖRS

Teknisyen Yardımcısı

Üye

Tıbbi cihazların bakım ayar ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonların yapılmasının sağlanması

13

Seher ÖRS

Atık Yönetimi Böl. Kal.Sor.

Üye

Atık yönetimi çalışmaları

Tehlikeli maddelerin yönetimi

14

 

Kalite Hemşiresi

Üye

Bina turundan elde edilen verilerin değerlendirilmesi

Toplantı Organizasyonu

 15 Şefik KAYA İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
Üye
 Kurumda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Acil Durum Afet Yönetimi Çalışmalarının Yürütülmesi
 16  Sağlık Otelciliği Hizmetleri Üye  Çevre Düzenlemesinin  Yapılması Tesis Kaynaklı Düşmelerin Engellenmesine Yönelik Düzenlemeler