Çalışan Güvenliği
04 Kasım 2021

 

SIRA NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

SORUMLULUK VE YETKİ ALANI

 

1

Op.Dr. Mesut YEŞİLOVABaşhekim Yardımcısı

Başkan

Toplantı koordinatörlüğü ve ekip başkanlığı

2

Ömer ERCAN

İdari ve Mali İş. Müdür Yard.

Üye

Hastanede engelli ve kronik hastalığı olan personele yönelik düzenleme yapılması

3

Mesut AKDEMİR

İdari ve Mali İş. Müdür Yard.

Üye

Çalışanların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması

Riskli Alanlarda Çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

 

4

Zehra DAĞTEPE

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Sağlık personelinin kurum ihtiyaçları ve sağlık personelinin yetkinlikleri dikkate alınarak ilgili birimlere görevlendirilmesi

Hastane genelinde risk doğuran unsurların ortadan kaldırılmasına ve önlenmesine yönelik faaliyetler

5

 

Şerife ERGİN

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Çalışanların görüş,öneri ve şikayetlerinin alınıp değerlendirilmesi, çalışan anketinin değerlendirilmesi

Komite kararlarının takibi ve gerekli eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması.

 

6

Belma AKÇA

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye

Kesici delici alet yaralanması risklerinin azaltılması,kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması ve Sağlık tarama programının hazırlanması ve taramaların takibi

 

 

7

 

Görüntüleme Hiz. Böl.Kal.Sor.

Üye

Radyasyon koruyucu ekipmanların güvenli kullanılmasını sağlayacak tedbirler

8

Eren YILDIRIM

Sivil Sav. Birim Sorumlusu

 

Üye

Acil durum afet yönetimi çalışmaları

9

 

Hemşire

Üye

Sağlık personelinin kurum ihtiyaçları ve sağlık personelinin yetkinlikleri dikkate alınarak ilgili birimlere görevlendirilmesi

10

Hüseyin AÇIK

Psikolog

Üye

Çalışanların mesleki gelişimlerinin ve motivasyonunun teşvik edilmesine yönelik faaliyetler

11

Elif Gizem KARA

Sosyal Hizmet Uzmanı

Üye

Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması

12

Elife SEYYİDOĞLU

Doğumhane Bölüm Kalite Sorumlusu

Üye

Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması

Sağlık Taramalarının takibi

13

 

Hemşire

Üye

Kişisel koruyucu ekipmanların takibi ve doğru şekilde kullanımının sağlanması

14

 

Kalite Hemşiresi

Üye

Komite kararlarının takibi ve gerekli eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması.

 15 Şefik KAYA İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Üye İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları