Hasta Güvenliği
04 Kasım 2021

 

                                                                                                    

SIRA NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

SORUMLULUK VE YETKİ ALANI

1

Op.Dr. Mesut YEŞİLOVA

Başhekim Yardımcısı

Başkan

Toplantı koordinatörlüğü ve ekip başkanlığını yürütür.

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması ve hastaların güvenli transferi

2

Uzm.Dr.Hayati ÇAKMAK

Biyokimya Uzm.

Üye

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

3

 

Acil Tıp Uzmanı

Üye

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

4

Ömer ERCAN

İdari ve Mali İş. Müdür Yard.

Üye

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

5

Zehra DAĞTEPE

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

-Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi.

-Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

6

 

Hemşire

Üye

-Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi.

-Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

-Hasta mahremiyetinin sağlanması

7

 

Hemşire

Üye

Bilgi güvenliğinin sağlanması

8

 

Eczacı

Üye

İlaç güvenliğinin sağlanması

9

Şerife ERGİN

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Komite kararlarının takibi ve gerekli eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması.

Toplantı organizasyonlarının ve sekreteryasının yürütülmesi.

10

Belma AKÇA

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye

Enfeksiyonların önlenmesi

11

 

Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu

Üye

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

12

Demet ESER

Çocuk Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu

Üye

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

13

 

Kalite Hemşiresi

Üye

Toplantı organizasyonlarının ve sekreteryasının yürütülmesi.

Çalışanlar arası etkili iletişim

 14 Ayşe YILMAZ Dahiliye Servisi Bölüm Kalite SorumlusuÜye  Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 15  Röntgen Sorumlusu  Üye Radyasyon güvenliğinin sağlanması