Akılcı İlaç Politikası
04 Şubat 2020

Hastaların klinik gereksinimlerine uygun gereken dozda uygun aralıklarla hasta ve toplum için maliyeti düşük ilaç kullanımının sağlanarak sağlık hizmetinin kalitesini artırmak.

Halkı bilinçlendirme kapsamında düzenlemeler yapmak.

Hastane personelinin akılcı ilaç kullanımına katkısını sağlamak.

Antibiyotiklerde yanlış kullanımın oluşturduğu sorunlara engel olmak amacıyla düzenlemeler yapmak.