YATAKLI SERVİSLER
04 Şubat 2020

Dahili Servisler; Kliniklerimizin birinci katındadır.Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları,   Nöroloji, Dermatoloji, branşlarının hastaları bu servise yatırılmaktadır.Dahili Servisler karşılıklı 2 servisten oluşmaktadır ve toplam 39 yataklıdır. Ayrıca Dahiliye servis katında 5 yataklı 1.basamak dahili yoğun bakım ünitemiz,Palyatif bakım ünitemiz  mevcuttur.Serviste çeşitli tıbbi ekipmanlar ve CPR (KardiyoPulmonerResusitasyon) seti bulunmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi; hastanemizin üçüncü katındadır ve servise kadın hastalıkları ve doğum branşının hastaları ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yatırılmaktadır. Servis içinde Anne oteli bulunmaktadır.Servis 10 adet çift kişilik 1 adet tek kişilik özel oda olmak üzere toplamda 21 yataktan oluşmaktadır. Serviste çeşitli tıbbi ekipmanlar ve CPR (KardiyoPulmonerResusitasyon) seti bulunmaktadır.

Doğum Salonu;hastanemizin 3. katındadır ve salonumuzda tek kişilik odalarda doğumlar yaptırılmaktadır. Salonumuzda sancı-doğum-lohusa (SDL) odamız mevcuttur. 1 adet transport küvöz bulunmaktadır.1 NST cihazı, 1 radyan ısıtıcı, diğer tıbbi ekipmanlar ve CPR (KardiyoPulmonerResusitasyon) seti bulunmaktadır.

Çocuk Servisi; hastanemizin 3. katındadır ve servise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,Çocuk Cerrahisi branş hastaları yatırılmaktadır.Serviste UltrasonikNebulizatör cihazı, hastabaşınebulizatör cihazı, defibilatör ve EKG cihazı bulunmaktadır. Servis 12 adet çift kişilik olmak üzere toplam 24 yataktan oluşmaktadır.

Genel Cerrahi Servisleri; hastanemizin ikinci katındadır ve Genel Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları,Ortopedi, Çocuk Cerrahisi, Beyin Cerrahi, Üroloji, KBB, Göz , branşlarının hastaları bu servise yatırılmaktadır.Her katta birkaç branştan oluşan 2 adet servis bulunmaktadır. Her serviste 10 adet çift kişilik 2 adet tek kişilik özel oda olmak üzere toplamda 22 yataktan oluşmaktadır. Cerrahi Servisler karşılıklı 2 servisten oluşmaktadır ve toplam 44 yataklıdır. Serviste yanık odası,mahkum odası ve Cerrahi müdahale odası bulunmaktadır. Serviste çeşitli tıbbi ekipmanlar ve CPR (KardiyoPulmonerResusitasyon) seti bulunmaktadır.