Yeni Doğan Yoğum Bakım
07 Mayıs 2019


IMG_4815.JPG

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

            Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemiz 1. seviyedir. Ünitemizde; 6 küvöz, 1 transport küvöz, 2 hasta başı monitörü, ikisi yoğun olmak üzere 4 fototerapi cihazı, 5 infüzyon pompası, sağlık personeli ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ile hizmet verilmektedir. Ünitemiz  bebeklerin, sağlık çalışanları tarafından sürekli gözetim ve izlenmesine uygun olarak düzenlenmiştir.