Genel Yoğun Bakım
07 Mayıs 2019

IMG_4816.JPG
IMG_4819.JPG

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

        Genel Yoğun Bakım Ünitemiz 2. seviyedir. Ünitemizde; 11 adet tam donanımlı yoğun bakım hasta yatağı, 4 adet mekanik ventilatör, 1 adet transport ventilatör, 1 adet kan gazı cihazı, 11 adet hasta başı monitörü, 2 merkezi monitör, 2 defibilatör, 11 infüzyon pompası, beş adet perfüzyon cihazı ve özel eğitimli  sağlık personeli ve sorumlu uzman doktorları ile hizmet vermektedir. Yoğun Bakım Ünitemiz hastaların, sağlık çalışanları tarafından sürekli gözetim ve izlenmesine uygun olarak düzenlenmiştir.