DR. HALİL YILMAZ
12 Eylül 2018


doktor erkek.jpeg Branş PRATİSTEN HEKİM
 Doğum Yeri / Yılı TARSUS/1976
 ÜniversiteİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ