T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Erdemli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Erdemli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanın Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 30/12/2017

HASTANIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

(HASTA SORUMLULUKLARI)

Hastanın uyması gereken kurallar 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 42/A maddesi doğrultusunda belirlenmiştir. 

1. Hastane Kurallarına Uyaama

Hastalar;başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibini bir parçası olduğu bilinciyşe hareket eder.

2. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hastalar; Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri tıbbi müdahaleleri,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak  verir. 

3. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hastalar;hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisin gidişatı hakkında geri bildirimlerinde bulunmalıdır.

4. Sağlık Bakanlığı Düzenlemelerine Uyma

Hastalar;

• Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yerlere bildirir.

• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

HAK İHLALLERİNİN ÖNLEMESİNE YÖNELİK YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERDE:

“HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ” ESAS OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR


Hastanın uyması gereken kurallar 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 42/A maddesi doğrultusunda belirlenmiştir. 

1. Hastane Kurallarına Uyma

Hastalar;başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibini bir parçası olduğu bilinciyşe hareket eder.

2. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hastalar; Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri tıbbi müdahaleleri,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak  verir. 

3. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hastalar;hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisin gidişatı hakkında geri bildirimlerinde bulunmalıdır.

4. Sağlık Bakanlığı Düzenlemelerine Uyma

Hastalar;

• Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yerlere bildirir.

• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

HAK İHLALLERİNİN ÖNLEMESİNE YÖNELİK YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERDE:

“HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ” ESAS OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR

Hastanın uyması gereken kurallar 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 42/A maddesi doğrultusunda belirlenmiştir. 

1. Hastane Kurallarına Uyma

Hastalar;başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibini bir parçası olduğu bilinciyşe hareket eder.

2. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hastalar; Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri tıbbi müdahaleleri,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak  verir. 

3. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hastalar;hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisin gidişatı hakkında geri bildirimlerinde bulunmalıdır.

4. Sağlık Bakanlığı Düzenlemelerine Uyma

Hastalar;

• Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yerlere bildirir.

• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

HAK İHLALLERİNİN ÖNLEMESİNE YÖNELİK YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERDE:

“HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ” ESAS OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR

Hastanın uyması gereken kurallar 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 42/A maddesi doğrultusunda belirlenmiştir. 

1. Hastane Kurallarına Uyma

Hastalar;başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibini bir parçası olduğu bilinciyşe hareket eder.

2. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hastalar; Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri tıbbi müdahaleleri,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak  verir. 

3. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hastalar;hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisin gidişatı hakkında geri bildirimlerinde bulunmalıdır.

4. Sağlık Bakanlığı Düzenlemelerine Uyma

Hastalar;

• Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yerlere bildirir.

• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

HAK İHLALLERİNİN ÖNLEMESİNE YÖNELİK YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERDE:

“HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ” ESAS OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR

Hastanın uyması gereken kurallar 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 42/A maddesi doğrultusunda belirlenmiştir. 

1. Hastane Kurallarına Uyma

Hastalar;başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibini bir parçası olduğu bilinciyşe hareket eder.

2. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hastalar; Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri tıbbi müdahaleleri,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak  verir. 

3. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hastalar;hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisin gidişatı hakkında geri bildirimlerinde bulunmalıdır.

4. Sağlık Bakanlığı Düzenlemelerine Uyma

Hastalar;

• Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yerlere bildirir.

• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

HAK İHLALLERİNİN ÖNLEMESİNE YÖNELİK YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERDE:

“HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ” ESAS OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR